Έλληνικά   ::   English

  • Ειδικεύεται σε groupage και πλήρη φορτία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο σε καθημερινή βάση
  • Εβδομαδιαία φορτία ανάμεσα σε Ελλάδα και Σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ελβετία και Ισπανία
  • Εβδομαδιαίες groupage αναχωρήσεις στις χώρες της Βαλτικής
  • Μεταφερόμενες κλάσεις ADR 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 με πλήρως εξοπλισμένα μέσα και εξειδικευμένους οδηγούς
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για ειδικά φορτία (οργάνωση, αδειοδότηση, μεταφορά)
  • Μεταφορές με φορτηγά ελεγχόμενης θερμοκρασίας από και προς Ελλάδα
  • Όλα τα φορτηγά παρακολουθούνται μέσω GPS και είναι ασφαλή

Combi Cargo Transports + Logistics
Θέση Ποταμιά, 19 300, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
T: 210 5559170  ::  F: 210 5559171
E: info@combicargo.gr
jobs @ combi cargo
Copyright @ 2012 Combi Cargo. All rights reserved. Created by ma5t.