Έλληνικά   ::   English

Υπεύθυνος Αποθήκης

Η Combi Cargo, για το υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο, θέλει να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Αποθήκης (Κωδικός: WK-0513).

Προσόντα:
Ηλικία έως 40 ετών.
Δίπλωμα οδήγησης για περονοφόρα.
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.

Η Combi Cargo προσφέρει ένα άριστο περιβάλλον εργασίας και ένα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (αναφέροντας τον Κωδικό), μέσω e-mail ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Combi Cargo Transports + Logistics
Θέση Ποταμιά, Ασπρόπυργος
19 300, Ελλάδα
Προς: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.


Combi Cargo Transports + Logistics
Θέση Ποταμιά, 19 300, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
T: 210 5559170  ::  F: 210 5559171
E: info@combicargo.gr
jobs @ combi cargo
Copyright @ 2012 Combi Cargo. All rights reserved. Created by ma5t.